RIBE na Slovensku

RIBE Slovakia k.s., ktorá má na Slovensku dva výrobné závody so sídlami v Nitre a v Dubnici nad Váhom, bola založená v roku 1996 ako dcérska spoločnosť RIBE Verbindungstechnik, GmbH & Co.KG so sídlom v nemeckom Schwabachu.

RIBE Slovakia, k. s., výrobný závod Nitra je dodávateľom špeciálneho spojovacieho materiálu pre európsky automobilový, letecký a spotrebný priemysel so zameraním na malú a stredne sériovú výrobu s takmer 2000 typmi výrobkov.
Hlavným výrobným programom sú pevnostné diely najmä skrutky vyrábané tvárnením z drôtu za studena .

RIBE Slovakia , k.s. výrobný závod Dubnica nad Váhom je orientovaný na veľkosériovú výrobu skrutiek pomocou procesov studeného tvárnenia tepelného spracovania, rovnania , valcovania, povrchových úprav a v neposlednej miere finálneho balenia tohto sortimentu pre konečných odberateľov.
Ďalšou činnosťou, ktorou sa závod v Dubnici zaoberá je výroba technických pružín a montáž komponentov pre automobilový priemysel.
Okrem koncernovej výroby sa ďalej tento výrobný závod orientuje a ponúka svoje služby aj ako zákazková kaliareň pre externých zákazníkov.

RIBE Slovakia , k.s. zamestnáva v oboch výrobných závodoch spolu takmer 210 pracovníkov. Každý výrobok z našej produkcie je nositeľom kvality a skúsenosti nazbieraných počas 15 ročnej existencie firmy. Sme nositeľom certifikátov kvality podľa normy ISO 9001: 2008, ISO TS 16 949 : 2009.