Mesačný archív: október 2011

Proces neustáleho zlepšovania

Procesy neustáleho zlepšovania v ďalšom zlepšovacie návrhy patria k dôležitým metódam vplývajúcich najmä na produktivitu práce firmy. Zamestnanec má možnosť prispieť svojími myšlienkami a nápadmi na zlepšovaní a optimalizácii svojej...
viac

Valcovacie a lisovacie náradie

Valcovacie a lisovacie náradie predstavuje neodeliteľnú súčasť strediska mechanického spracovania. To znamená, že predstavuje podstatnú časť finančných nákladov daného strediska a v značnej miere aj celkových nákladov spoločnosti RIBE Slovakia...
viac

JÚN 2011 – Najvyšší obrat

V mesiaci jún spoločnosť RIBE SLOVAKIA k.s., závod Nitra dosiahla jeden z najlepších výsledkov z pohľadu výrobného obratu. Celková výška výrobného obratu za toto obdobie dosiahla hodnotu 521.586 EUR. Pri...
viac