Mesačný archív: január 2012

Zdravotná služba

Nakoľko naša firma patrí medzi rizikové pracovisko, v zmysle zákona č.126/2006 o zdravotnej starostlivosti je našou povinnosťou spolupracovať s pracovnou zdravotnou službou, ktorá musi zohľadňovať a spĺňať rôzne špecifiká a...
viac