Mesačný archív: apríl 2012

Audit 2011

audit
Ekonomické oddelenie firmy RIBE Slovakia k.s. môže skonštatovať, že firma RIBE Slovakia dosiahla v roku 2011 pozitívny hospodársky výsledok. O tejto skutočnosti svedčí aj účtovný a daňový audit, ktorý prebehol...
viac

Workshop Beladice

Workshop v Beladiciach
V dňoch 21.02 – 22.02 2012 sa konal v Beladiciach workshop za účasti p. Bearda a p. Wamsera. Workshop bol zameraný na stanovanie cieľov pre rok 2012 a definovanie racionalizačných...
viac