Mesačný archív: marec 2014

Workshopy

Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania a informovania riadiacich zamestnancov vo firme patrí už k tradícii na začiatku roku tzv. Workshop zameraný na ciele. Na workshope sú prezentované dosiahnuté ciele za predchádzajúci rok,...
viac