Za úspechom spoločnosti stojí úsilie mnohých šikovných ľudí

Na základe našich výrobných, odborných a technických skúseností, máme šancu stať sa jedným z najlepších európskych dodávateľov spojovacieho materiálu v segmente malých a stredných sérií.

Na dosiahnutie tohto cieľa využívame všetky prvky efektívnych procesov „štíhlej výroby“, ktoré nám zabezpečujú popredné miesto na európskom trhu.

Za úspechom spoločnosti stojí úsilie mnohých šikovných ľudí, ako aj rokmi budované nadštandardné vzťahy s našimi obchodnými partnermi.

Naše motto znie : „Spoločný cieľ/ spoločné konanie/ spoločný tím.“";

Ing. Juraj Pospíšil
Prokurista závodu v Nitra