Výrobné technológie

Tvárnenie za studena

tvarnenie za studena

Používame 2 až 5 stupňové tvárniace stroje, ktoré pretvárňujú drôt od priemeru 4 do 20 mm a do dĺžky max.350 mm.Valcovanie závitov

Do priemeru 20 mm valcujeme typy závitov M, W, UNF, UNCF so všetkými typmi uloženia:
– Špeciálne druhy závitov trojhranné
– TRIFORM, taptity, asymetrický
Ďalej robíme: Valcovanie drážok, Vrúbkovanie, Rovnanie súčiastok

Trieskové obrábanie

Trieskové obrábanie na CNC strojoch

– Zarovnávanie čela, fazetovanie, drážkovanie
– Frézovanie, vŕtanie, sústruženie – automatmi
a jednoúčelovými strojmi
– Sústruženie CNC strojmi
– Brúsenie súčiastok a vybrusovanie tvarov na Brúsiacich automatoch
– Rezanie a valcovanie závitu do otvoru


Povrchová úprava kovov

– Pranie, morenie, odfosfátovanie, fosfátovanie, mydlenie, olejovanie. Na povrchovú úpravu kovov používame moderné a výkonné linky.Triedenie

Triediaci stroj „PACE SH 22. Na tomto stroji je možné triediť súčiastky od 3 mm až do priemeru 12 mm.
Metrológia

metrologia

Súčiastky premeriavame pomocou modernej meracej techniky. Výrobné procesy sú štatisticky riadené, pričom je pravidelne vyhodnocovaná stabilita výrobných zariadení.Montáže

Montáž súčiastok na poloautomatoch.