Certifikáty

Certifikáty kvality

Uvedomujeme si že, schopnoť uspokojovať potreby zákazníkov nie je realizovaná iba výrobou alebo poskytovaním služby, ale tým, že táto schopnosť vzniká v priebehu celého reprodukčného cyklu výrobkov. Kvalita musí obsiahnuť všetko to čo vedie k požadovanému výsledku. Týka sa to: – kvality výrobku ( produktu v hmotnej podobe) – kvality služby ( produktu v nehmotnej podobe) – kvality procesov a kvality zdrojov (stroje a zariadenia, informácií, pracovného prostredia) – a kvality systému riadenia. Aby sme dokázali náš záujem o zákazníka, a preukázali vysokú kvalitu v obore, disponujeme certifikátom IATF 16949:2016

Náhľady

  • Certifikát kvality IATF 16949:2016