Nová organizácia RIBE Slovakia 2016

Do budúcnosti sa plánuje presun dvoch lisov z Dubnice do Nitry. Závod Nitra bude centrálou pre plánovanie a riadenie zákaziek ako aj pre nákup drôtu a náradia pre obidva závody.