RIFAST

RIFAST je montážny systém, ktorý vyrábame ako polotovary a dodávame ich materskej firme na konečnú povrchovú úpravu.

Obsiahlejšiu informačnú brožúru produktov RIFAST si môžete stiahnuť TU, alebo na stránke www.ribe.de.