Sklad olejov

V mesiaci júl 2017 sme prerobili sklad olejov v suteréne výrobnej haly poda nového protipožiarneho projektu v súlade s legislatívou požiarnej ochrany. Vybudoval sa nový priestor, ktorý je oddelený od časti so zariadeniami, v sklade je nainštalovaný nový penotvorný hydrant. Zlepšenie štandardu skladu olejov, zvýšenie bezpečnosti protipožiarnej ochrany. /A.Kováč/