Zakúpenie nového CNC sústruhu Leadwell typ T-6iL, T-6iLM

Vzhľadom na neustále rastúce požiadavky zo strany zákazníkov HTZ a KTM, sa uskutočnila mimoriadne rýchla investícia v podobe zakúpenia nového obrábacieho CNC sústruhu T-6il na výrobu ojničných skrutiek . Jedná sa o najnovší a najmenší sústruh s koníkom s ohľadom na minimalizáciu zastavaného priestoru stroja a umiestnením dopravníka triesok do zadnej časti stroja. Tento stroj je produktívny CNC sústruh určený pre malosériovú, ako aj hromadnú výrobu presných krátkych súčiastok do priemeru 300 mm a dĺžky 500 mm s podporou koníka. Stroj je schopný pracovať v automatickom cykle s podávačom tyčového materiálu s lopatkou a je štandartne osadený 12 polohovou hlavou so sadou upínačov. Táto verzia má inštalovaný iný typ nástrojovej hlavy, ktorá umožňuje frézovacie operácie. Hodnota stroja je 60.000 €. /J.Melišek/